Lahtiolekuajad suvekuudel

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli, au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik laupäevi­ti tagas­ta­da in­ter­neti- ja in­fop­unk­ti (Kooli 6, kõr­valti­ib) 10–15.

Jäne­da raa­matukogu on SULE­TUD 4.–31. ju­uli­ni.

Lehtse raa­matukogu on laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 10–18).

Sak­si raa­matukogu on SULE­TUD 2.–19. ju­uli­ni.