Loodusvärvid raamides

Näi­tu­se au­tor Ven­nis Jär­vet on pä­rit Leht­se lä­he­dalt Ka­da­ka kü­last. Õp­pis Läpi, Jä­ne­da ja Aeg­viidu koo­lis. TPI‑s omandas mäe­in­se­ne­ri hariduse.

Maa­li­ma hak­kas Ven­nis Jär­vet pen­sio­niik­ka jõu­des, am­mu­ta­des ai­nest ja vär­ve nii ko­du­ta­lu ümb­ru­sest kui ka rei­si­delt. V.Järvet on pü­hen­du­nud ko­du­loo- ja su­gu­võ­sauu­ri­ja. Tema koos­ta­tud on uuri­mus Ka­da­ka kü­last ja sel­le lä­hi­ümb­ru­sest. Su­vi­ti elab­ki au­tor oma va­ne­ma­te­ko­dus en­di­ses Ka­da­ka külas.

(Ava­tud Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus 10.05.–30.08.2012)