Tiina Alver – ühe telekunstniku tegemised läbi kolmekümne ühe aasta

Tiina Alveri näituse posterNäi­tus an­nab üle­vaa­te Tii­na Al­ve­ri töö­dest läbi mit­me aas­ta­küm­ne. Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni tun­tud saa­de­te ku­jun­dusi meel­de tu­le­tav väl­ja­pa­nek toob hu­vi­lis­te­ni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gu­ses­se aega.

Te­le­kunst­nik Tii­na Al­ve­ri töö­de ni­mis­tus­se ma­hub pal­ju: te­le­saa­ted „Noor­te­stuu­dio pä­rast­lõu­na“ (1986−87), „Vig­la show“ (1988), „Öö TV“ (1989−92), „Car­te Blanc­he“ (1992−98), „Seit­se vaprat“ (1994−99), „Kla­ver põõ­sas“ (1996−2001), „Friik“ (1996−99), „Rei­si­le si­nu­ga“ (1996−2001), „Te­le­taip“ (2008), „Eri­saa­de“ (2009−2010) jpt. Veel on Tii­na Al­ver ku­junda­nud mit­meid te­le­la­vas­tusi nii väi­ke­s­te­le vaa­ta­ja­te­le kui ka suur­te­le. Tei­nud ku­jun­dusi era­ka­na­li­te­le. Al­ver on te­gut­se­nud kunst­ni­ku­na ka kir­jas­tus­tes Ilo ja Tea.

/loe edasi/

(näi­tus ava­tud 8. juu­nist 27. juulini)