Hoolas perenaine mõtleb talvele

Väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mil­les rik­ka­li­kult ret­sep­te hoi­dis­te te­ge­miseks. Ise teh­tud on ikka kõi­ge pa­rem. Mis muud kui kõik moosima.

(3. sep­temb­rist 12. ok­toob­ri­ni Leht­se raamatukogus)