Kohtumine Jaanus Vaiksooga

4. ok­too­bril kell 13.00 Tapa linnaraamatukogus.
Lastekir­janik ja peda­goog Jaanus Vaik­sooga ko­htu­vad Tapa val­la al­gk­las­side õpeta­jad ja õpilased.