Labürindis eksleja

Evi Ti­he­mets 80
Kuns­ti­te­ge­mist on Evi Ti­he­mets võr­rel­nud la­bü­rin­dis eks­le­mi­se­ga:“ Kunst­nik on eks­le­ja la­bü­rin­dis, mil­le­st ei pää­se väl­ja. Te­ge­li­kult ei ta­ha­gi me sealt välja.“

Näi­tus Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus (20. oktoobrini)