Labürindis eksleja

Evi Ti­hemets 80
Kun­stitegemist on Evi Ti­hemets võr­rel­nud labürindis ek­slemisega:” Kun­st­nik on ek­sle­ja labürindis, millest ei pääse väl­ja. Tege­likult ei taha­gi me sealt välja.”

Näi­tus Tapa Lin­naraa­matuko­gus (20. oktoobrini)