Luulekava “Olen naine”

24. ok­too­bril kell 18.00 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas lu­uleka­va Olen naine — Ave Alavainu lu­ulet loeb Iiris Saluri, flöödil musit­seerib Mar­tin Uudevald.