Rahvuslik motiiv ehtimas lasteraamatupilti, kunsti- ja käsitööd

16. ok­too­bril kell 9.00 Lääne-Viru­maa lasteaedade käelise sek­t­siooni õpeta­jate õpipäev.

17. ok­too­bril kell 9.00 Pisipõn­ni lastea­iaõpeta­jate ja üliõpi­laste õpipäev.