Maailma parim …

14. no­vemb­ril täi­tub tun­tud las­te­kir­ja­nik Ast­rid Lind­g­re­ni sün­nist 105 aas­tat. Kes ei teaks tema raa­ma­tu­te­ge­lasi Karls­so­nit ka­tu­selt, Pipi Pikk­suk­ka või Vaht­ra­mäe Emi­lit. Kõik tema raa­ma­tud on taas­lu­ge­miseks või al­les avas­ta­miseks kõi­gi­le, nii las­te­le kui ka vanematele.

Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 12. no­vemb­rist 15. detsembrini.