Maailma parim …

14. no­vem­bril täi­tub tun­tud lastekir­janik Astrid Lind­greni sün­nist 105 aa­s­tat. Kes ei teaks tema raa­matutege­lasi Karlssonit ka­tuselt, Pipi Pikksuk­ka või Vah­tramäe Emilit. Kõik tema raa­matud on taaslugemiseks või alles avas­tamiseks kõig­ile, nii lastele kui ka vanematele.

Lehtse raa­matuko­gus 12. no­vem­brist 15. detsembrini.