Jäneda raamatukogu üritused detsembris

11. det­sem­bril Jõu­luhom­mik Jäne­da kooli 1. ja 3. klas­si­ga – loeme jõu­lu­jutte ja lu­ule­tusi ning meisterdame.

17. det­sem­bril üri­tus Jäne­da kooli 8. klas­si­ga Veetl­e­vad var­gad ja ki­ik­suga krim­i­naalid – krim­ikir­jan­dus meil ja mujal.