Lõhnad abiks kehale ja vaimule

10.12.2012 kell 17.00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus Lõh­nad abiks ke­hale ja vaimule.

Aroomit­er­aapi­ast ja selle või­malus­test (saab ka osta vas­ta­vat toodangut).