Õhetavate õunte moodi külmalind

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Õhe­ta­va­te õun­te moo­di kül­ma­lind.

Kül­mal tal­ve­hom­mi­kul näib järs­ku, nagu olek­sid õu­na­puu­le pu­na­sed vil­jad kas­va­nud. Need õuna moo­di õhe­ta­jad on lee­vi­ke­sed, keda võib­ki ka õu­na­puu­lin­du­deks ni­me­ta­da. Tead ju küll neid pu­na­kõ­hu­li­si jõu­lu­lin­nu­ke­si? Nad ot­sivad kül­ma­ga ela­mu­te ümb­ru­ses toi­tu, sel­lest on nad en­dale saa­nud ka nime kül­ma­lind või tal­vik. Isas­lee­vi­kes­te kar­miin­pu­na­sed pu­gud pais­ta­vad eri­ti sil­ma, emas­lee­vi­kes­te pruu­ni­kas­roo­sad kõ­hud on ta­ga­si­hoid­li­ku­mad. Suur ja tu­gev nokk on hea seem­ne­te pu­re­miseks, sa­mas võib sealt noka va­helt kos­tu­da õrn flöö­di­vii­si­le sar­na­ne laul. Meie raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab punn­paa­bu­dest kir­ju­ta­tud luu­le­tusi ja jut­te, aga näha võib ka eri­ne­valt meis­ter­da­tud leevikesi.