Vilditud jõululugu

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Vil­di­tud jõu­lu­lu­gu.

Vilti­da on vah­va, sest vil­la moon­du­mi­ne vil­diks toi­mub kui võ­lu­väel. Vill muu­tub vil­diks kuu­mu­se, niis­ku­se ja hõõr­du­mise koos­mõ­jul või siis hoo­pis­tük­ki nõe­la­ga toksides.
Vilt on ar­va­ta­vas­ti va­nim ini­m­ese val­mis­ta­tud teks­tiil. Vil­di­tud ese pa­kub soo­ja ja sil­ma­rõõ­mu. Vil­di­tud män­guas­ja­ga on mõ­nus mängida.
Meil on väl­ja pan­dud raa­ma­tud, kust võib uu­ri­da, kui­das vilti­da eri­ne­vaid te­ge­lasi. Iga­le neist on lei­tud ka oma jõululugu.
Mõ­ned te­ge­lased on vil­di­tud puh­ta­mast hei­dest, mida kut­su­tak­se ka mui­nas­ju­tu­vil­laks. Mõ­nusaid vil­di­tud lugemishetki!