Rõõmude jagamise aeg

01.–31.12.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Rõõ­mu­de ja­ga­mise aeg.

Det­sem­ber on kõi­gi­le üks pikk mõ­nus ootu­se­aeg. Iga­su­gu et­te­val­mis­tused ja kom­be­täit­mis­ed ning see, kui sa ise lä­he­das­te­le mi­da­gi ilu­sat teed, ai­tab mee­le­olu helgele pü­ha­de­lai­ne­le. Väl­ja­pa­nek an­nab ideid pü­ha­de­tun­de loomiseks.