Näärikuu

Raamatunäitus "Näärikuu"

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Näärikuu.

Jaan­uar kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: näärikuu (kuu es­imese päe­va ehk nääripäe­va jär­gi), sü­dakuu (aeg jõuab talvesü­dameni) ja uueaas­takuu (äs­jaalanud aas­ta jär­gi). Raa­matunäi­tus tutvustab näärikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: kolmekuninga‑, nuudi‑, tõnise‑, tal­i­har­ja- ja paavlipäe­va. Rah­vatarkus ütleb, et mis näärikuu tege­ma­ta jätab, selle teeb küün­lakuu ära. Ja veel, et kui näärikuu soe, siis küün­lakuu külm, ehk ümbriti

[lg_folder folder=“TLRK/2013/N22rikuu/” paging=“false”]