22.–25.01 Jäneda raamatukogu suletud

22. jaa­nua­rist 25. jaa­nua­ri­ni on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud.

Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu vahendusel:

te­le­fon 323 2081
e‑post