Roostevaba Eno Raud

4.–22.02.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Roos­te­va­ba Eno Raud.

15. veebruaril tä­his­ta­me las­te­kir­ja­nik Eno Raua 85. sün­ni­aas­ta­päe­va. Tema su­lest il­mu­nud ju­tud ja luu­le­tu­sed on igi­hal­jad ja siia­ni las­te lu­ge­mis­va­li­kus väga täht­sal kohal