Ussi jutud

13.02.2013 kell 11.00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ussi ju­tud.

2013. aas­tat teame kui mao aas­tat. Vaa­ta­me Leht­se las­te­aia las­te­ga ma­du­de ja us­si­de raa­ma­tu­id, tee­me ka ise ühe vah­va ussikese.

[lg_folder folder=„LRK/2013/Ussi_jutud/“ paging=„false“]