Sinimustvalge

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Sini­must­val­ge.

Meie va­ba­rii­gi 95. sün­ni­päe­vaks pa­ni­me väl­ja raa­ma­tud, mil­le pilti­del on ka­su­ta­tud sini­must­val­get vär­vi­la­hen­dust. Väl­ja­pa­nek pa­kub ka mõt­teid pi­du­päe­va kau­nis­tus­te te­ge­miseks nen­des värvides.