Uut ja vana lugemiseks

Väljapanek "Uut ja vana lugemiseks"07.01.2013–16.02.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Uut ja vana lu­ge­miseks.

Väl­ja­pa­nek va­rem il­mu­nud ja uue­ma­test raa­ma­tu­test. Just prae­gu on pa­ras aeg lu­ge­da mõn­da head ae­gu­ma­tut vana raa­ma­tut või lei­da so­biv äsja il­mu­nu­te hulgast.
Mis muud kui valima!

Näi­tus on ava­tud 16. veebruarini.