Eno Raua lood

18.02.2013–16.03.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Eno Raua lood.

Raa­ma­tu­näi­tu­se­ga tä­his­ta­me kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Eno Raua 85. sün­ni­aas­ta­päe­va. Eno Raud sün­dis 15. veebruaril 1928. aas­tal. Tema esi­me­ne las­te­raa­mat „Nii või naa“ il­mus 1957. aas­tal. Enim tun­tud raa­ma­tud on „Sip­sik“, „Nak­si­tral­lid“, „Peep ja sõnad“.
Eno Raua ju­tu­loo­ming on sünd­mus­te­ri­kas ja seik­lus­lik, luu­le sõ­na­män­gu­li­ne ja kujunduslik.

Näi­tus on üle­val 16. märtsini.