Ballett – kohtuvad teater ja elu

04.–28.03.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Bal­lett – koh­tu­vad tea­ter ja elu.

Teat­ri­kuu näi­tust raa­mivad le­gen­did bal­le­tiar­tis­ti­dest. Mõn­da neist enam ei mä­le­ta­ta­gi – nii on aja­loo­hõl­ma va­ju­nud kei­ser­lik tant­si­ja Ma­til­da Kšessins­ka­ja. Sa­mas pole kus­tu­nud Ru­dolf Nu­re­je­vi tä­he­sä­ra. Dra­maa­ti­li­sed olid nen­de rol­lid teat­ri­la­val ja eludki. Raa­ma­tu­näi­tu­sel on esin­da­tud ere­dai­mad staa­rid nii maa­il­ma kui Ees­ti balletiteatrist.