Paastukuu

01.03.2013–29.03.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Paas­tu­kuu.

Rah­va­ka­lend­ris kan­nab märts mi­tut nime: paas­tu­kuu (paas­tua­ja jär­gi), keh­va­kuu (va­ru­tud tal­ve­toi­du­va­ru­de lõppe­mise jär­gi), han­ge­kuu (va­na­de pü­si­va­te han­ge­de jär­gi), kas­si­kuu (kas­si­de kar­ja­des­se ko­gu­ne­mise jär­gi), ke­va­de­kuu (saa­bu­va ke­va­de jär­gi), ur­be­kuu (puh­ke­va­te ur­ba­de jär­gi), tsir­gu- ehk lin­nu­kuu (saa­bu­va­te lin­du­de järgi).

Tut­vus­ta­me näi­tu­sel märt­si­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi: tsirgu‑, käädri‑, pen­di- ja paas­tu­maar­ja­päe­va. Kui maar­ja­päe­val on lumi ka­tu­sel, siis jü­ri­päe­val han­ged aia ääres.