Paastukuu

01.03.2013–29.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Paas­tukuu.

Rah­vakalen­dris kannab märts mi­tut nime: paas­tukuu (paas­tu­a­ja jär­gi), ke­hvakuu (varu­tud tal­ve­toidu­varude lõppemise jär­gi), hangekuu (vanade pü­si­vate hangede jär­gi), kas­sikuu (kas­side kar­jadesse ko­gune­mise jär­gi), ke­vadekuu (saabu­va ke­vade jär­gi), urbekuu (puhke­vate ur­bade jär­gi), tsir­gu- ehk lin­nukuu (saabu­vate lin­dude järgi).

Tutvus­tame näi­tusel märt­sikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: tsirgu‑, käädri‑, pen­di- ja paas­tu­maar­japäe­va. Kui maar­japäe­val on lumi ka­tusel, siis jüripäe­val hanged aia ääres.