2013 – Raamaturõõm ümber ilma

Rahvusvaheline lasteraamatupäev - 2. aprill 20132013. aas­ta rahvus­va­he­lise laster­aa­matupäe­va spon­soriks on IBBY (Rahvus­va­he­lise Noor­sookir­jan­duse Nõukogu) USA sektsioon.
Sõn­u­mi au­tor on Pat Mora (1942), in­glise ja his­paa­nia kee­les kir­ju­tav tun­nus­tatud lu­ule­ta­ja ja pildiraa­matute au­tor New Mex­i­co osariigist.
Plakati au­tor on afroameeri­ka kir­janik, ju­tu­vest­ja, kun­st­nik ja muusik Ash­ley Bryan (1923).

*****
Pat Mora

Raa­maturõõm üm­ber ilma

Loeme koos, sina ja mina.
Näe, täht­edest saavad sõnad
ja sõ­nadest raamatud,
mille järele siru­tame käed.

Ku­uleme sosinaid
ja lehekülgedel mühi­se­vaid jõgesid,
karusid Kuule
nal­jakaid laule laulmas.

Käime salapärastes lossides
ja meie kätest tõu­se­vad õitsvad puud
otse taevasse. Vah­vad tü­drukud lendavad,
poisid püüavad sära­vaid tähti.

Loeme koos, sina ja mina, edasi ja edasi,
raa­maturõõm ti­ir­leb üm­ber ilma.

Tõlk­in­ud Kätlin Kaldmaa