Igal perel oma mood

01.03.2013–13.04.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Igal pe­rel oma mood.

Näi­tu­sel on väl­jas las­te kuns­ti­tööd rah­va­rõi­vas­tes te­ge­las­test. Ikka iga te­ge­la­ne ise il­me­ga ja ise moo­di, üks vär­vi­kül­lasem kui tei­ne. Pil­did on joo­nis­ta­nud Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi õpi­lased, kel­le ju­hen­da­ja on õpe­ta­ja Elle Käo­saar. Rõõm­sa­tes vär­vi­des ku­jun­da­tud pa­ber­vaibad näe­vad väl­ja nagu pä­ris trii­bu­vaibad. Li­saks on väl­jas sa­vist voo­li­tud lau­lu­peo­li­sed ja need meis­ter­da­sid Tapa Güm­naa­siu­mi kuns­ti­rin­gi õpi­lased, kel­le ju­hen­da­ja on õpe­ta­ja Eve Allsoo.