Jürikuu

01.04.2013–27.04.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Jü­ri­kuu.

Rah­va­ka­lend­ris kan­nab ap­rill mi­tut nime: jü­ri­kuu (jü­ri­päe­va jär­gi), su­la­kuu (su­la­va­te lu­me­han­ge­de jär­gi), mah­la­kuu (puu­des lii­ku­va­te mah­la­de jär­gi), nal­ja­kuu (nal­ja­päe­va jär­gi), puh­ke­kuu (vars­ti puh­ke­va­te pun­ga­de jär­gi). Tut­vus­ta­me näi­tu­sel ap­ril­li­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi: karjalaske‑, künni‑, jüri- ja mar­ku­se­päev. Ta­lu­rah­va aas­ta algas jü­ri­päe­val, siis pal­ga­ti tal­lu abi­li­sed ja sel päe­val ei toh­ti­nud ma­jast mi­da­gi väl­ja anda.