Rahvuse elujõud

18. märt­sist 30. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Rah­vuse elu­jõud.

Käes­olev aas­ta on kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi et­te­pa­ne­kul kuu­lu­ta­tud vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta­ks. Tee­ma-aas­ta juht­mõ­te „Pä­ri­ja­ta pole pä­ran­dit“, kut­sub mõt­le­ma sel­le üle, mida me väär­tus­likuks peame ning säi­li­ta­da ja jä­rel­tu­le­va­te­le põl­ve­de­le edasi anda tahame.