Kevadised kepsutamised

13. mail Ke­va­di­sed kep­su­ta­mised Jä­ne­da Koo­li 1. ja 3. klassiga.

Rää­gi­me rah­va­ka­lend­ri täht­päe­va­dest mai­kuus. Mõt­le­me ise väl­ja täht­päe­vi ja an­na­me nei­le sisu: en­nus­tused, kom­bed, män­gud jne. Võ­ta­me lu­ge­mis­aas­ta kok­ku ja va­li­me suvelugemist.