Pärandilaegas – Jäneda

22. mail Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Pä­ran­di­lae­gas – Jäneda.

Tra­dit­sioo­ni­li­ne 9. klas­si lõ­pu­üri­tus Jä­ne­da Koo­li õpi­las­te­ga. Rää­gi­me Jä­ne­da mi­ne­vi­kust, ole­vi­kust ja tu­le­vi­kust käies läbi los­si keld­rist pööninguni.