HeadRead 2013

HeadRead01.–28. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Head­Read 2013.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab kir­jan­dus­fe­li­va­li Head­Read 2013 vä­lisesi­ne­ja­id ja nen­de loo­min­gut. Sel aas­tal osa­lesid fes­ti­va­lil Sofi Ok­sa­nen, Rosa Lik­som, Ja­son Goo­dwin, Ma­ri­na Step­no­va ja pal­jud tei­sed ar­mas­ta­tud autorid.