HeadRead 2013

HeadRead01.–28. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Head­Read 2013.

Väl­japanek tutvustab kir­jan­dus­fe­li­v­ali Head­Read 2013 välis­esine­jaid ja nende loomingut. Sel aastal os­alesid fes­ti­valil Sofi Ok­sa­nen, Rosa Lik­som, Ja­son Good­win, Ma­ri­na Step­no­va ja paljud teised ar­mas­tatud autorid.