Jaanikuu

Raa­ma­tu­näi­tus "Jaa­ni­kuu"01.–28. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Jaanikuu.

Ju­u­nikuu kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: jaanikuu (jaa­nipäe­va jär­gi), su­vekuu (su­vea­ja jär­gi), ke­sakuu (kesa ehk põl­lu künd­mise jär­gi), õilmekuu (õiterohkuse jär­gi), pär­nakuu (pär­nade õit­semise jär­gi), pi­imakuu (lehmade su­ure pi­imaan­ni jär­gi). Jaanikuu ehteks on jaa­nipäev, rõõ­mus val­guse- ja su­vepüha. Samu­ti mahu­vad sel­l­esse su­veku­usse veel vi­idipäev, seitsmema­ga­japäev, su­vine peetripäev. Enne kui min­na ot­si­ma sõ­na­jalaõit, tasub kae­da meie raamatunäitust.