Kui sa ilmast õpetust saad, küll siis targemaks lähed

1. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Kui sa il­mast õpe­tust saad, küll siis tar­ge­maks lä­hed.

Raa­ma­tu­näi­tus viib meid laia ilma ning saa­me roh­kem tea­da Un­ga­ri ja sel­le maa las­te­kir­jan­duse koh­ta. Ees­ti lu­ge­ja­te­le on un­ga­ri mui­nas­ju­tud ja las­te­kir­jan­dus ol­nud tut­ta­vad juba üle poo­le sa­jan­di. Mit­med üle maa­il­ma kuul­sad un­ga­ri las­te­raa­ma­tud on ees­ti kee­les il­mu­nud lau­sa mitu kor­da. Kõik teavad raa­ma­tut „Pál-tä­na­va poi­sid”, aga ka Eva Ja­nikov­szky mu­he­daid las­te­raa­ma­tu­id ja kül­lap tu­leb meel­de ka mõni mui­nas­ju­tu­ko­gu­mik. Muu­seas ka Ru­bi­ku kuu­bi­kut tun­ne­me just tänu un­gar­la­se­le Ernö Rubikule.