Suitsusaun – ehe eesti saun

1. juu­list 30. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Suit­susaun – ehe ees­ti saun.

Suit­susaun on Ees­tis taas au sis­se tõus­mas. Enam­ja­gu seda tüü­pi sau­nu asub Võ­ru­maal ja Se­tu­maal. Suit­susau­nal on täh­tis osa meie pä­rand­kul­tuu­ris, see­tõt­tu ta­ha­vad võ­ro­ke­sed saa­da selle­le UNESCO kaitse.