Heinakuu

01.–30. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Hei­na­kuu.

Juu­li­kuu kan­nab rah­va­ka­lend­ris mi­tut nime: hei­na­kuu (hei­na­teo jär­gi), su­ve­kuu (kõi­ge soo­je­ma­te ja kui­ve­ma­te il­ma­de jär­gi), ka­ru­se­kuu (ka­ru­se­päe­va jär­gi), put­ke­kuu (hein­put­ke­de õit­sea­ja jär­gi), jaa­gu­pi­kuu (jaa­gu­pi­päe­va jär­gi), ho­bu­se­noo­gu­tuse kuu (ho­bu­se noo­gu­tuse jär­gi, mida ta teeb kii­ni­de tõr­jeks). Juu­li­kuus­se ma­hu­vad mit­med rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vad: hei­na­maar­ja­päev, seits­me­ven­na­päev, ka­ru­se­päev, jaa­gu­pi­päev, ole­vi­päev. Ka­ru­se- ehk ma­re­ta­päe­val tä­his­tab las­te­kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja El­len Niit oma 85-ndat sün­ni­päe­va. El­len Niit on ela­nud lap­se­põl­ves viis aas­tat ka Tapa lin­nas. Hei­na­kuud on ta oma luu­le­tu­ses võr­rel­nud suve harjaga.