Imelise autobussiga mere äärde

Pilt näitusest "Imelise autobussiga mere äärde"20. juu­list 26. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Ime­li­se au­to­bus­si­ga mere äär­de.

El­len Niit tä­his­tab 13. juu­lil 85. sün­ni­päe­va. Tema su­ve­ko­du asub Kas­saris, mere ääres. Kas­saris­se ron­gi­ga ei pää­se, ehk­ki ron­gi­sõi­dust on El­len Niit kir­ju­ta­nud vah­va pika luu­le­tu­se, mis tun­tud lau­luks­ki saa­nud. Sõi­da­me mere äär­de hoo­pis kir­ja­ni­ku luu­le­tu­sest tun­tud ime­li­se au­to­bus­si­ga. Meie näi­tu­se bus­sid on joo­nis­ta­nud Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­sed õpe­ta­ja Elle Käo­saa­re juhendamisel.

Kui juba mere äär­de jõua­me, või­me me­rel pähk­list paa­di­ga rin­gi sõi­ta ja uu­ri­da me­re­olen­di­te pei­te­pil­te, mil­le meis­ter­da­sid Tapa Güm­naa­siu­mi alg­klas­si­de õpi­lased. On ju El­len Niit ol­nud sa­mu­ti Tapa koo­li õpilane.

Soo­vi­me oma näi­tus­te­ga El­len Nii­du­le ran­na­pal­li­vär­vi­list suve ja pal­ju õnne sünnipäevaks!