Krõlliga koos on alati pidu! Palju õnne, Ellen Niit!

13. ju­u­nist — 10. au­gus­ti­ni näi­tus Jäne­da Kooli õpi­laste Krõl­lip­iltidest — Krõl­li­ga koos on alati pidu! Palju õnne, Ellen Niit!

Näi­tus on pühen­datud 13. ju­ulil 85. sün­nipäe­va pi­davale ar­mas­tatud lastekir­janikule Ellen Niidule.