Loomispisikust nakatunud

10. juu­nist – 30. au­gus­ti­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus kä­si­töö­näi­tus Loo­mis­pi­si­kust nakatunud.

Jä­ne­da küla 660. juu­be­li pu­hul ning Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta tä­his­ta­miseks on kok­ku ko­gu­tud Jä­ne­da küla tub­li­de kä­si­töö­meist­ri­te loo­ming. Elav, ki­rev ning põ­nev näi­tus jääb ava­tuks kogu suveks.