Lõikuskuu

01.–30. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Lõi­kus­kuu.

Rah­va­ka­lend­ri jär­gi kan­nab au­gust mi­tut nime: lõi­kus­kuu (vil­ja­lõi­ku­se ja saa­gi­ko­ris­tuse jär­gi), vil­ja­kuu (vil­ja­ko­ris­tuse jär­gi), ruk­ki­kuu (ruk­ki­ko­ris­tuse jär­gi), mä­da­kuu (hal­vas­ti pa­ra­ne­va­te haa­va­de järgi).
Tut­vus­ta­me raa­ma­tu­näi­tu­sel lõi­kus­kuu täht­päe­vi: lau­rit­sa­päev, ruk­ki­maar­ja­päev, pärt­li­päev. Au­gus­tiks oli hein teh­tud, algas vil­ja­lõi­kus. Ha­ka­ti ta­rust mett võt­ma ja lam­baid niit­ma, see­ni ja pähk­leid korjama.