Kuldse sulega Ellen Niit

1. kuni 31. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Kuld­se su­le­ga El­len Niit.

13. juu­lil tä­his­tas 85. sün­ni­päe­va El­len Niit, kel­le lau­le ja lu­gusid on loe­tud läbi mit­me inim­põl­ve, ikka ja jäl­le, nii ko­dus kui koolis.