Sügis tantsib õues

2. sep­temb­rist – 20. sep­temb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Sü­gis tant­sib õues.

Sü­gis pole veel käes, vaid vilk­sa­mi­si on teda ai­ma­ta kir­juks muu­tu­va­tes puu­võ­ra­des ning ki­pi­tav-kül­mas hom­mi­ku­kas­tes. Sel­list soo­jen­dus­tant­su enne ma­ru­mürg­liks kas­va­mist võib ju nau­ti­da õues, aga miks mit­te ka toas raa­ma­tu­te seltsis.