Praktiline perenaine

12. au­gus­tist 28. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Prak­ti­li­ne pe­re­nai­ne.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult leiab eri­ne­vaid ko­ka­raa­ma­tu­id ja hoi­dis­ta­mise­vii­se, ala­tes va­naema­de ajast pä­rit ha­pen­da­mi­sest ja soo­la­mi­sest kuni tä­na­päe­va­se sü­gav­kül­mu­ta­mise­ni väl­ja. On tra­dit­sioo­nili­si ja ka tren­di­ka­maid ret­sep­te, lei­dub hu­vi­pak­ku­vat nii noo­re­le kui va­ne­ma­le pe­re­nai­se­le, sa­mu­ti mees­pe­re­le, kes saa­vad kaa­sa lüüa kala ja liha suit­se­ta­misel ning ko­du­õlu või ‑vei­ni valmistamisel.

Ja mis võiks olla sõp­ra­de­le kül­la min­nes to­re­dam kin­gi­tus kui ke­nas­ti pa­ken­da­tud ise­teh­tud külakost!

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kut saab vaa­da­ta kuni 28. septembrini