Hüüa, hüüa, pillikene!

02.–28.09.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Hüüa, hüüa, pillikene!

Muu­si­ka­riis­tad ja pil­li­mäng on meie rah­va­kul­tuu­ri la­hu­ta­ma­tu osa. Pill on elu­li­selt täht­sa­te ta­van­di­te saat­jaks, pil­li­mäng pa­kub ini­me­se­le lõõ­gas­tust ja es­tee­ti­list nau­din­gut. Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab ees­ti rah­va­pil­le ja ka pillimeistreid.