Kalju Soomeri raamatu „Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963“ esitlus

10. sep­temb­ril kell 17.30 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Kal­ju Soo­me­ri raa­ma­tu „Tapa I Kesk­koo­li 41. lend 1952–1963“ esitlus.

Ko­gu­mi­ku „Tapa I Kesk­koo­li 41. lend 1952–1963“ au­tor Kal­ju Soo­me­ri tut­vus­tab oma ke­va­del il­mu­nud raa­ma­tut. See on raa­mat, mis si­sal­dab Tapa koo­lis ku­na­gi õp­pi­nud ning sel­le ka lõ­pe­ta­nud õpi­las­te mä­les­tusi oma koolist, oma õpin­gu­test ja pe­da­goo­gi­dest. Oma sõna on mä­les­tus­te heie­ta­miseks saa­nud ka Tapa I kesk­koo­li 41. len­nu­ga seo­tud ol­nud klassijuhatajad.