Mihklikuu

Mihklikuu02.–28.09.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Mihk­li­kuu.

Sep­tem­ber kan­nab rah­va­ka­lend­ri jär­gi mi­tut nime: mihk­li­kuu (mihk­li­päe­va jär­gi), sü­gis­kuu (al­gava sü­gi­se jär­gi), ka­nar­bi­ku­kuu (õit­se­va ka­nar­bi­ku jär­gi), poh­la­kuu (poh­la­de kor­ja­mise aja jär­gi), ja­hi­kuu (ja­hi­hoo­a­ja al­gu­se jär­gi), kaa­lu­kuu (saa­ki­de mõõt­mise aja jär­gi). Mihk­li­kuu näi­tab sel­gelt, et suvi on läbi. Vih­ma sa­jab ti­he­da­malt, päe­vad on lü­hi­ke­sed ja ku­lu­vad käest. Mihk­li­päe­vaks pidi vä­li­töö­de­ga ühe­le poo­le saa­ma ja alga­sid nais­te tu­ba­sed tööd. Nagu üt­les va­na­rah­vas, et mihk­li­päe­vaks pidi ole­ma nae­ris koo­pas ja nai­ne toas. Mihk­li­päe­va laud kae­ti rik­ka­li­ke sügisandidega.