Vana karu lõi trummi

Vana karu lõi trummi02.–28.09.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Vana karu lõi trum­mi.

Raa­ma­tu­näi­tus: “Vana karu lõi trum­mi“ tut­vus­tab rah­va­pä­ri­must ka­ru­o­ti koh­ta. Ka­rust on loo­dud rah­va­jutte, va­na­sõ­nu, mõis­ta­tusi, lii­susal­me. Kõik teavad rah­va­lau­lu va­nast ka­rust, kes trum­mi lõi. Li­saks võib näi­tu­selt ot­si­da ka sel­le loo­ma rah­va­pä­ra­seid ni­me­tusi. Me­si­käpp jagab ka ini­mes­te­le õpe­tus­sõ­nu, kui­das teda ko­ha­tes met­sas käituda.