Kaarina Staudinger-Loppukaarre maalid müstilistest olevustest

19. sep­tem­brist 5. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Kaa­ri­na Staudinger-Lop­pukaarre maalid müstilis­test ole­vustest.

Soome kun­st­niku Kaa­ri­na Staudinger-Lop­pukaarre omapäras­es tehnikas maalid müstilis­test olevustest.